tesnimskovrelo

Tesnimsko vrelo kada zahući o pravovjerni ti se prikući. Mošusnom vodom dušu razgali i presretan se Tvorcu zahvali. Nagrada tebi za tvoja djela biće slapovi Tesnimskog vrela.

28.03.2009.

KLJUCEVI SREĆE

Ključ za svako dobro je želja za Allahom i ahiretom.
Ključ za povećanje nafake je zahvalnost Allahu.
Ključ pripreme za ahiret je shvatanje da je dunjaluk kratak.
Ključ za spas je bogobojaznost.

Ključ za ostvarenje ahiretske želje je pobožnost na dunjaluku.
Ključ za odgovor je molba, tj.dova.
Ključ za vjerovanje je razmišljanje, zbog čega je Allah ljude potaknuo na razmišljanje.
Ključ za ulazak kod Allaha je predano srce, koje je posvećeno Njemu, koje iskreno, u ime Njega, voli i mrzi, čini nešto ili ostavlja.
Ključ za srce koje živi je razmišljanje o Kur`anu, skrušena molitva noću i napuštanje grijeha.

Ključ za milost je dobročinstvo prema Stvoriteljevim stvorenjima i ulaganje napora da im se bude od koristi.
Ključ za opskrbu je rad, sa istigfarom i takvalukom.
Ključ za slavu i moć je pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku.
Ključ za rukovođenje je međusobna ljubav, zikr i razumjevanje.
Ključ za pomoć je želja i poštovanje.

Ključ za namaz je čišćenje.
Ključ za hadždž je ihram.
Ključ za dobročinstvo je iskrenost.
Ključ za Džennet je tevhid.
Ključ za znanje je uljudno pitanje i pažljivo slušanje.
Ključ za pobjedu je strpljenje

 Iz knjige:Vodič ka Džennetu – Ibn Kajjim El-Dževziji

28.03.2009.

POSLUŠNOST RODITELJIMA

Dobrocinstvo prema roditeljima predstavlja jedno od Allahu Uzvišenom najdražih djela. Lijepo postupanje prema njima svrstava se, prema Kur'anu, odmah nakon vjerovanja u Allaha Uzvišenog. Neposlušnost spram roditelja, prema hadisu, definira se kao najveci grijeh, odmah nakon širka i kufra. S obzirom na važnost našeg odnosa spram roditelja, na narednim stranicama objavljujemo nastavak, u prošlom broju, zapocete teme.

Poslušnost roditeljima donosi brojne blagodati

Poslušnost roditeljima i dobro koje im se ucini, pored ogromne nagrade koja je predvidena na onom svijetu, vec i na ovom svijetu donosi brojne blagodati koje ce djeca, neosporno je, osjetiti.
Najbolju potvrdu za to nalazimo u vjerodostojnom hadisu Allahovog Poslanika, s.a.v.s, u kojemu se kaže da spominjanjem u dovi takvog dobrocinstva doprinosi primanju dove kod Allaha Plemenitog.

U predaji koju od Vjerovjesnika, s.a.v.s, prenosi poznati ashab 'Abdullah b. Omer, r.a, kaže se da su se trojica ljudi zaputila na daleki put, pa kada ih je zatekla noc, oni su se sklonili u jednu pecinu. Medutim, nakon što su ušli u pecinu, jedna stijena zakotrlja se i potpuno zatvori ulaz u pecinu, te je oni nikako nisu mogli odgurnuti s ulaza. Zarobljeni u pecini, u ocaju molili su Allaha Milostivog da im se smiluje i ukloni tu pecinu kako bi izašli. Svako od njih molio je pozivajuci se na dobro djelo koje je ucinio. Jedan od njih u dovi je kazao:
«Allahu dragi, ja sam imao stare i iznemogle roditelje i nikada prije njih nisam nahranio niti napojio svoju djecu, niti svoje robove i sluge. Jednoga dana tražio sam bolju ispašu za svoje stado, pa nisam došao na vrijeme, te sam ih, nakon što sam namuzao mlijeka i donio im, našao da spavaju. Žao mi je bilo da ih probudim, ali i da prije njih nahranim i napojim svoju porodicu i svoje sluge, pa sam sa posudom u svojoj ruci ocekivao momenat kada ce se probuditi, i tako ostao sve do zore, a moja djeca su u neposrednoj blizini plakala od gladi. Zatim su se roditelji probudili i popili svoj dio mlijeka. Dragi Allahu, ako sam to ucinio iskljucivo radi Tebe, a ni radi cega drugog, onda odmakni ovu stijenu sa ulaza pecine u kojoj se nalazimo!».


Allah je ucinio, nakon njihovih dova, da se pecina odmakne i da oni, bezbjedni, izadu iz nje i nastave svoj put.
Nije bez razloga imam Buhari poglavlje u svom Sahihu nazvao Uslišavanje dove za onoga ko ucini dobrocinstvo prema svojim roditeljima, aludirajuci na prethodno citirani hadis, što sasvim jasno upucuje na zakljucak da je jedan od uvjeta za primanje dove dobrocinstvo i lijep odnos spram roditelja.

Neposlušnost prema roditeljima rezultira raznim neugodnostima

Brojne neugodnosti donosi neposlušnost prema roditeljima i na ovom i na buducem svijetu. Zna se da drugi grijesi mogu biti odgodeni za onaj svijet, ali neposlušnost prema roditeljima bice sankcionirana vec na ovom svijetu. Zbog toga posebnu pažnju treba ukazati svojim roditeljima, a posebno majci. U suprotnom, možemo doživjeti ono što je doživio Alkama.
Zanimljivo je spomenuti slucaj koji prenosi 'Abdullah b. ebi Evfa, r.a. On navodi da je jednom prilikom sjedio kod Allahovog Poslanika, s.a.v.s, kada mu je došla neka osoba i obavijestila ga da je 'Alkama na smrtnoj postelji ali ne može da izgovori: La ilahe illellah! Nakon toga je Poslanik, s.a.v.s, upitao da li je, inace, klanjao, pa kada mu je pozitivno odgovoreno, krenuo je a sa njim je krenula i grupa ashaba. Kada su ušli tom mladicu, Vjerovjesnik, s.a.v.s, mu je rekao: «Izgovori: La ilahe illellah!». On je rekao: «Ne mogu!». Upitao je: «A zašto?».

Odgovoreno mu je: «Bio je neposlušan svojoj majci!». Vjerovjesnik, s.a.v.s, je upitao: «Je li mu živa majka?», na što su mu odgovorili da jeste, pa je zatražio da mu pozovu 'Alkaminu majku i kada je ona došla, Vjerovjesnik, s.a.v.s, je upitao: «Je li ovo tvoj sin?» Odgovorila je: «Da.» Tada joj je Poslanik, s.a.v.s, postavio sljedece pitanje: «Šta misliš kada bi bila potpaljena velika vatra a tebi receno: «Ako budeš za njega zagovarala (halalila mu) otklonicemo je od njega a ako ne budeš spalicemo ga u ovoj vatri: da li bi ti za njega zagovarala (da li bi mu halalila)?» Majka je na te Poslanikove, s.a.v.s, rijeci rekla: «Allahov Poslanice, halalim mu!». Poslanik, s.a.v.s, joj je rekao: «Posvjedoci Allahom i sa mnom da si zadovoljna sa njim!». Ona je rekla: «Allahu moj, svjedocim Tobom i Tvojim Poslanikom da sam, uistinu, zadovoljna svojim sinom!». Tada je Poslanik, s.a.v.s, rekao 'Alkami: «Mladicu, izgovori: La ilahe illellahu vahdehu la šerike leh. Ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve resuluhu!». Tek tada je 'Alkama izgovorio šehadet, a Vjerovjesnik, s.a.v.s, je tada rekao: «Hvala Allahu koji ga je sa mnom spasio od vatre!».


U verziji ovog hadisa koji navodi Hafiz Zehebi stoji da je 'Alkama puno klanjao, postio i sadaku dijelio, ali je davao prednost ženi nad majkom, pa je to bio razlog što nije mogao izgovoriti šehadet prilikom umiranja. Otuda je, Vjerovjesnik, s.a.v.s, koji je klanjao dženazu 'Alkami i upozorio: «Skupino muhadžira i ensarija! Ko da prednost supruzi u odnosu nad majkom, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prikletstvo meleka i svih ljudi! Ko tako postupa a ne pokaje se, ne uljepša svoj odnos prema majci i ne zatraži njeno zadovoljstvo, neka zna da Allah nece primiti ništa od njegovih dobrih djela. Allahovo zadovoljstvo je u njenom zadovoljstvu a Allahova srdžba je u njenoj srdžbi!».

Jedan primjer neposlušnosti roditeljima

Poucno bi bilo, tretirajuci ovu tematiku, navesti pricu koja je kod nas u Bosni poznata kako bismo još više pojasnili pogubnost neposlušnosti roditeljima.
Naime, bio je neki covjek koji se pripremao otici na hadž. Kada je stekao i uštedio toliko novaca koliko mu je bilo dovoljno da izvrši tu petu islamsku dužnost, odlucio se da krene na taj dugo ocekivani, put. Ali, pošto je bio jedinac u majke, ona ga pocne odvracati, govoreci:

«Sine moj! Ti si jedinac u mene. Osim tebe nikog drugog nemam. Ja sam u godinama. Prava sam starica. Nemoj ici na hadž, bar dok ja ne umrem. Mlad si i za to još ima vremena. Ja, uistinu, ne mogu ostati sama».
Medutim, sin to nije htio slušati vec, i pored majcinog negodovanja, odluci krenuti na hadž. Kada je stigao u jedan grad svrati u hotel da prenoci. Kada je bilo vrijeme jacije, ode u obližnju džamiju i ostane u njoj i nakon obavljenog namaza, da još ponešto klanja i prouci.


Baš u to vrijeme, u blizini te džamije, nekakav lopov provali u jednu kucu, htijuci da nešto ukrade, ali ga komšije spaze i dadnu se u potjeru za njim. Medutim, kad su stigli do džamije tjerajuci tog kradljivca, on im iznenada nestane i izgubi se iz vida. Tako pretražujuci prostor oko džamije, jedan susjed ugleda onog putnika na hadž u džamiji i pomisli da je to taj bjegunac, pa povice ostalima: «Ovamo, brzo ovamo! Eno ga u džamiji, napravio se bajagi da klanja!».

Navale u džamiju i uhvate nevinog covjeka, vicuci: «Ha, lopove jedan, sad si razmahao klanjati, a malo prije si htio pokrasti našeg komšiju!».
Hadžija je bio zaprepašten tako da nije mogao izustiti ni jednu jedinu rijec. Oni ga svežu i predaju sudu. Sud donese presudu kojom se hadžija drasticno kažnjava i to javno obznani: «Ovako ce se dogoditi svakome koji se usudi krasti!». Hadžija na to

povice: «Nemojte tako govoriti, nego recite: «Ovako ce se desiti svakome koji ne bude slušao svoju majku!».
Prisutni ga upitaše a zašto da tako kažu, a on im onda isprica da je krenuo na hadž bez odobrenja svoje majke i kako je doživio ovu neporijatnost, te da nikada nije bio kradljivac. Na to se svi zacudiše. Sud ga oslobodi svake krivnje i pusti ga na slobodu, a naš nesudeni hadžija odusta od puta i odmah se vrati svojoj kuci, plašeci se da mu se još kakva veca nesreca na putu ne dogodi zbog neposlušnosti prema majci.

Dobrocinstvo prema roditeljima, pa makar bili i nemuslimani

Brojni su primjeri da djeca prime islam a roditelji ostanu u kufru ili, naprosto, u muslimanskim porodicama roditelji se opredijele za ateizam i kufr: šta, tada, uciniti?! Da li takvim roditeljima uskratiti poslušnost i odbiti ciniti dobro?!

Islamski princip je poslušnost i lijep odnos prema roditeljima, makar bili i nemuslimani. Izuzetak je ako oni pokušavaju djecu nagovoriti na nevjerovanje. Tada im se ne smije pokoriti, niti poslušan biti.
Allah Plemeniti je u tome jasan: «A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovom svijetu velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se iskreno Meni obraca; Meni cete se poslije vratiti i Ja cu vas o onome što ste radili obavijestiti».
U brojnim islamskim izvorima navodi se da su roditelji ashaba ostali u idolopoklonstvu i da su na sve moguce nacine tražili od svoje djece da se vrate u kufr. Hadiski strucnjaci u svojim zbirkama navode, pored ostalih, slucaj Sa'da b. ebi Vekkasa, r.a, poznatog ashaba i njegove majke, koja je bila idolopoklonik. Sve je upotrijebila da ga odvrati od islama. Kada su svi pokušaji propali, poslužila se sasvim drugom metodom, htijuci izazvati sažaljenje svoga sina i na taj nacin ga vratiti u nevjerstvo.


Ona je, naime, upozoravala svog sina da je dužan slušati svoju majku i da ona, od tog momenta, nece ni govoriti, ni jesti a ni piti, sve dok on ne ostavi svoju novu vjeru. Tri dana njegova majka nije govorila, ni je jela a niti pila. Nakon tri dana, pocela je gubiti svijest od gladi i iscrpljenosti. Kada je to primijetio Sa'd, r.a, prišao joj je i rekao: «Majko, Allaha mi, kada bi imala stotinu duša, pa ti sve jedna po jedna izlazila, ja se ne bih islama odrekao! Ako hoceš jedi, ako neceš ne moraš!».
Upravo zbog takve odanosti i predanosti svojoj vjeri, Allah Uzvišeni je, zbog ovog Sa'dovog, r.a, nastupa objavio ajet: «Mi smo svakog covjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni cete se vratiti, pa cu vas Ja o onome šta ste radili obavijestiti!».

Bilo je više slucajeva, posebno u pocetku širenja islama, da su brojni roditelji ostali u širku, dok su njihova djeca prihvatila Allahovu vjeru. Poslanik islama, s.a.v.s, je podsticao na dobrocinstvo i održavanje veza sa svojim roditeljima makar oni i ostali u nevjerstvu.
'Urve b. ez-Zubejr prenosi da mu je Esma, kcerka Ebu Bekrova, r.a, ispricala da joj je došla u vrijeme Poslanika, s.a.v.s, majka, s namjerom da je obide, ali je još bila nemuslimanka, pa ju je Esma, r.a, odbila primiti dok ne upita Vjerovjesnika, s.a.v.s, na što joj je on dao dozvolu. Nakon toga je, kako tvrdi Ibn 'Ujejne, objavljen sljedeci ajet: «Allah vam ne zabranjuje da cinite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavicaja vašeg ne izgone – Allah, zaista, voli one koji su pravicni -, ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavicaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi cine nepravdu».Angažiranje djeteta na približavanju islama roditeljima

Dijete je, kako je naglašeno, obavezno ciniti dobro roditeljima, pa cak ako su i nemuslimani. Njegova prvenstvena zadaca je spašavati svoga roditelja od vatre u koju srlja njegov roditelj, ako je, kojim slucajem, u vodama nevjerstva. Taj vid dobrocinstva prema majci najbolje ce nam docarati primjer Ebu Hurejre, r.a, poznatog ashaba i najveceg prenosioca hadisa od Vjerovjesnika, s.a.v.s.
Angažiranje Ebu Hurejre, r.a, da približi islam svojoj majci jasno govori o njegovoj svijesti da je najveca blagodat vjera i uputa. Pogledajmo njegovu žarku želju i izuzetan napor da majku uputi, Allahovom voljom, na put spasa i Njegovog zadovoljstva.

U Muslimovoj predaji Ebu Hurejre, r.a, kaže: «Majka mi je bila idolopoklonik pa sam je pozvao u islam. Jednoga dana, nakon mog poziva u vjeru, tako je ružno govorila o Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, da sam mu došao placuci, rekavši mu: «Allahov Poslanice, pozivao sam svoju majku da primi islam, ali me odbijala. Kada sam je danas pozvao, cuo sam tako ružne rijeci koje je o tebi izrekla, pa te molim da uciniš dovu Allahu da uputi Ebu Hurejreovu majku na pravi put!» Poslanik, s.a.v.s, je tada zamolio: «Gospodaru moj, uputi majku Ebu Hurejre na pravi put!»


Izašao sam od njega radostan zbog ove dove, pa kada sam stigao pred kucu, majka me zamolila da malo pricekam napolju. Cuo sam pljuštanje vode. Ona se okupala, obukla haljinu, stavila pokrivac na glavu, otvorila vrata a onda mi rekla: «Ebu Hurejre, svjedocim da nema drugog boga osim Allaha i svjedocim da je Muhammed Allahov rob i Njegov poslanik!»
Otrcao sam Poslaniku, s.a.v.s, placuci od srece, rekavši mu: «Allahov Poslanice, budi veseo, Allah je primio tvoju dovu i uputio je moju majku!» Allahov Poslanik, s.a.v.s, je tada zahvalio Allahu Uzvišenom i rekao: «Dobro!».

To dirljivo kazivanje, u slicnim verzijama, bilježe, izuzev Muslima, i Buhari u El-Edebu-l-mufredu, Ahmed u El-Musnedu, Hakim u El-Mustedreku i Ibn Sa'd u Et-Tabekatu.
Kolika je bila Ebu Hurejreova, r.a, ljubav bila prema svojoj majci najbolje potvrduje predaja Muslima i Ibn Sa'da u kojoj se spominje da nije htio obaviti hadž, sve dok mu majka nije umrla, kako bi je mogao služiti i biti joj na raspolaganju.


Abdullah b. Vehb prenosi da je Ebu Hurejre, r.a, svaki dan dolazio svojoj majci i svaki put bi joj govorio: «Neka te Allah, majko, nagradi dobrim za tvoje požrtvovanje i odgoj koji si mi pružila dok sam bio mali!», a ona bi odgovarala: «Neka te Allah, sine moj, nagradi dobrom, za dobro koje si ucinio u mojim starackim danima!».
Nadamo se da ce ovaj primjer velikog ashaba biti i nama podsticaj da budemo bolji i plemenitiji prema našim roditeljima!

Dobrocinstvo prema roditeljima i nakon njihove smrti

Obaveze prema roditeljima ne prestaju ni nakon njihove smrti. Allah Plemeniti to jasno potcrtava: «Budi prema njima pažljiv i ponizan!», a kada umru: «reci: Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!».
Malik b. Rebi'a, r.a, kaže: «Dok smo jednom prilikom sjedili sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s, došao mu je jedan covjek iz Benu Seleme i upitao ga: «Allahov Poslanice, da li sam dužan ciniti dobrocinstvo svojim roditeljima i nakon njihove smrti?» Vjerovjesnik, s.a.v.s, je odgovorio: «Da, moliti Allaha da im se smiluje i da im oprosti, ispuniti njihove oporuke i ugovore nakon njihove smrti, poštovati njihove prijatelje i održavati rodbinske veze koje su i oni održavali».
Dova djeteta za umrlog roditelja itekako je znacajna i ulazi u djela koja koriste umrlom i nakon njegove smrti, kao što kaže Vjerovjesnik, s.a.v.s, u predaji Ebu Hurejre, r.a: «Kada covjek umre, prestaju njegova djela, izuzev u tri slucaja: trajna sadaka, znanje kojim se iza njega koristi i dobro odgojeno dijete koje mu dovu cini!».
Sufjan b. 'Ujejne, veliki islamski ucenjak, napominje: «Onaj musliman koji uredno i valjano klanja pet dnevnih namaza, iskaže na taj nacin zahvalnost Allahu Uzvišenom na Njegovim nebrojenim blagodatima, a onaj koji, opet, iza svakog namaza bude molio Allaha Plemenitog za oprost svojim umrlim roditeljima, taj ce se, bar donekle, njima odužiti!».

Ciniti dobro i prijateljima roditelja

Djeca su dužna, nakon smrti svojih roditelja, održavati kontakte s prijateljima svojih roditelja i to prijateljstvo jacati i osnaživati. Najbolji primjer za tu konstataciju je predaja 'Abdullaha b. Dinara u kojoj se kaže da je 'Abdullah b. Omer, r.a, sreo na putu za Mekku jednog beduina, prijatelja svoga oca, kojeg je odmah posadio na svoju jahalicu, a on nastavio putovati pješice i još mu, pored toga, skinuo turban s glave i stavio ga na njegovu, kako bi ga zaštitio od sunca.
Ibn Dinar kaže: Rekli smo mu: «Što mu ukazuješ toliku pažnju, Allah ti svako dobro dao?! Beduini se i s malo pažnje zadovoljavaju!» Na to je 'Abdullah b. Omer, r.a, rekao: «Otac ovog covjeka je bio veliki prijatelj mome ocu, Omeru b. el-Hattabu, a ja sam cuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s, kada kaže: «Medu najveca dobrocinstva spada njegovanje veza s prijateljima svoga oca (poslije njegove smrti)».

Poslušnost prema roditeljima se preferira i nad dobrovoljnim namazom

Poslušnost i dobrocinstvo prema roditeljima preferira se u islamu cak i nad dobrovoljnim namazom. To jasno naslucujemo iz vjerodostojnog hadisa koji Ebu Hurejre, r.a, prenosi o Džurejdžu, koji je bio pobožan i dok je jednom prilikom bio na dobrovoljnom namazu, majka ga je pozvala, a on se našao u nedoumici: da li se odazvati majci ili nastaviti namaz?! Ipak je odlucio nastaviti namaz, pa ga je majka, ne znajuci da klanja, proklela, da ne umre dok ne bude iskušan s prostitutkom.
Tako se i dogodilo. Jedna nevaljalica je ucinila blud s jednim pastirom i to je sve podmetnula Džurejdžu optuživši ga da je dijete njegovo. Tako se obistinila prijetnja da ce neposlušnost prema roditeljima biti kažnjena cak i na ovom svijetu. Medutim, s obzirom da Džurejdž nije namjerno bio neposlušan svojoj majci, vec da je u duhovnoj ekstazi, klanjajuci se svome Gospodaru, smatrao da ne treba prekidati vec zapoceti namaz, Allah ga je Plemeniti sacuvao time što mu je dijete progovorilo u bešici i tako odagnalo od njega svaku sumnju u pogledu bluda sa spomenutom nevaljalicom.

Zakljucak


Vidjeli smo da je poslušnost roditeljima, dobrocinstvo i lijep odnos prema njima jedno od najvrednijih djela koja covjek uopce može uciniti. Lijep postupak prema njima otvara džennetska vrata. Cak se može reci da je cinjenje dobra svojim roditeljima jedan od najefikasnijih nacina za brisanje naših negativnih djela i ocitih grijeha.
'Ata' b. Jesar prenosi da je 'Abdullahu b. 'Abbasu, r.a, došao neki covjek i upitao ga: «Bio sam se zarucio ženom koja je odbila da se uda za mene. Drugi covjek ju je zarucio i ona je bila voljna da se uda za njega. Ja sam osjetio veliku ljubomoru, pa sam je ubio! Ima li ikakva nacina da se pokajem?!». Ibn 'Abbas, r.a, ga je upitao: «Jeli ti majka živa?». Odgovorio je: «Nije». On mu je, tada, preporucio: «Pokaj se Allahu Uzvišenom i približi mu se dobrim djelima koliko možeš!».
Ibn Jesar kaže: «Otišao sam i upitao Ibn 'Abbasa: «Zašto si ga pitao da li mu je mati živa?». Odgovorio je: «Zato što ne znam djela koje je bliže Allahu Uzvišenom od dobrocinstva prema roditeljima!»
Dakle, malo cime se možemo približiti Allahu Plemenitom, kao što možemo lijepim postupcima prema roditeljima.
S druge, pak, strane, neposlušnost prema roditeljima smatra se jednim od najtežih grijeha i jednim od najklizavijih terena za stropoštavanje u džehennemsku vatru.
Nadamo se, da ce ovih nekoliko ajeta, hadisa i primjera iz islamske prošlosti biti sasvim dovoljni da preispitamo svoj odnos prema našim roditeljima, trudeci se da svakim danom sve više uljepšamo taj odnos i zaslužimo Allahovo zadovoljstvo.

dr. Šefik Kurdić
 

28.03.2009.

SABUR

Za svaku nedaću koja zadesi čovjeka, Allah, dželle šanuhu, dao je i lijek, vrlo jednostavan i vrlo važan – SABUR, STRPLJIVOST. Saburom treba da se naoruža svaki vjernik, a posebno onaj koji želi druge ljudi pozivati u Allahovu, dželle šanuhu, vjeru.

Definicija sabura
 
Jezički, riječ sabur označava strpljivost, izdržljivost, ustrajnost, samosavladavanje, suzdržljivost...
Terminološku definiciju za sabur dao je imam Ibn Kajjim pa kaže: ''Sabur je da savladaš dušu kada je uznemirena i ljuta, i da suzdržiš jezik da se drugima žali i jadikuje, i da spriječiš tijelo da čini ono što ne treba.'' (Medaridžu-salikin, 2/115)
Isto tako možemo reći da je sabur izvršavanje Allahovih naredbi, klonjenje zabranjenih stvari i strpljenje na onome što nas zadesi (kaderu).
 
Vrijednost i važnost sabura
 
Allah,dželle šanuhu, stvorio je ljude da Mu ibadet čine, ali ni jednog nije ostavio a da ga nije iskušao raznim iskušenjima. Naravno, najviše su bili iskušavani poslanici, a zatim oni koji su poslije njih sa najvećim imanom. Sva iskušenja mogu biti dvojaka: u vjeri i u ovodunjalučkim stvarima. Ukoliko čovjek kroz iskušenja ne proðe čvršći i jači, onda takvo iskušenje donosi štetu. Ni u kom slučaju ne može biti da je ostao na “nuli”. O iskušenjima Uzvišeni Allah,dželle šanuhu, u Svojoj Knjizi kaže:
 “Misle li ljudi da će biti na miru ostavljeni ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’, a da u iskušenje neće biti dovedeni? A doista smo Mi u iskušenje dovodili i one prije njih, pa je Allah, uistinu, ukazao na one koji istinu govore i na one koji lažu.”
(Prijevod značenja Ankebut, 2-3) Isto tako Uzvišeni kaže:
“Mi ćemo vas, uistinu, na kušnju stavljati sa malo straha i glaðu i gubitkom u imecima, životima i ljetini.” (Prijevod značenja El-Bekare, 155)
Znači, ne smijemo žaliti za time što smo iskušani, i što smo na belaju. Svako iskušenje i svaki belaj može značiti i to da nam naš Gospodar želi dobro, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kome Allah želi dobro, stavi na kušnju.” (Buharija)
Sve rečeno navodi nas na pomisao koliki značaj ima sabur u životu jednog muslimana?
Kur’an veliku pažnju poklanja saburu govoreći na puno mjesta o njemu i na različite načine, kao što je slučaj kada se sabur spominje uz namaz, a znamo da je namaz stub vjere. Kaže Uzvišeni: ''Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima, koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti.'' (Prijevod značenja El-Bekare, 45-46)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: "čistota je polovica imana, zahvala Allahu – puni vjerniku mjerilo njegovih djela, veličanje Allaha – puni sve izmeðu nebesa i Zemlje, namaz je svjetlost, sadaka je dokaz, sabur je sjaj, a Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Svaki čovjek, kada osvane, svoju dušu prodaje, pa je otkupi, ili je upropasti." (Muslim)
Sabur predstavlja veliki dar koji nam pomaže da dunjalučke poslove i nedaće lakše prebrodimo, a da time zaslužimo i Allahovu,dželle šanuhu, nagradu. Ukoliko se strpimo u nedaći i belaju, zasigurno će nam Allah,dželle šanuhu, pomoći da to lakše prebrodimo.
Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je jedna grupa ensarija tražila od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, razne stvari, pa im je on dao, zatim su ponovo tražili, a on im opet dao što su tražili, dok im nije sve podijelio što je imao, a zatim im rekao: ''Sve što budem imao od dobra, ja ću vam podijeliti, i ništa od vas neću sakriti, ali ko traži i želi čednost, Allah će mu je podariti; ako traži i želi neovisnost, Allah će ga učiniti neovisnim. Ko god se puno suzdržava i trpi, Allah će mu pomoći da bude strpljiv; nije nikome dat bolji i značajniji dar od sabura." (Muttefekun alejhi)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "Allah kaže: 'Nema druge nagrade za Mog roba mu'mina kojem Ja usmrtim njegovu voljenu osobu na ovome svijetu, pa se on strpi na tom gubitku, osim Dženneta.'"  (Buharija)
Sabur ustvari jeste razlogom oprosta naših grijeha, a to se dešava na taj način što strpljivo podnesemo ono što nas zadesi.
Ebu Seid i Ebu Hurejre, radijallahu anhuma, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "Muslimana ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah ne oprosti dio njegovih grijeha." (Muttefekun alejhi)
Sabur je uvjet uspjeha, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. U tom smislu Uzvišeni kaže: “Ovjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.” (AliImran, 200)
Isto tako oni koji su strpljivi bit će bez računa nagrađeni nagradom od svoga Gospodara. Kao što Uzvišeni kaže: “Reci: 'O robovi Moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni." (Ez-Zumer, 10)
Postoji još mnogo ajeta i hadisa koji govore o važnosti i vrijednosti sabura, ali zadovoljit ćemo se spomenutim.
 
Vrste sabura
 
Kao što smo mogli primijetiti iz definicija, postoje tri vrste sabura: sabur na onome što nam je nareðeno da izvršavamo od Allaha,dželle šanuhu, sabur na onom što nam je zabranjeno da radimo i sabur na onom što nas zadesi, odnosno na onome što nam je suðeno. Najvrednija vrsta sabura je prva, kao što kaže imam Ibn Kajjim: ''Sabur na onome što nam je nareðeno da izvršavamo od Allaha vrijedniji je od sabura na onom što nam je zabranjeno zato što je Allahu draže činjenje dobrih djela od ostavljanja loših.'' (Medaridžu-salikin, 2/116)
Sabur kod svakog daije mora da obuhvati sve tri spomenute vrste sabura, on mora da bude strpljiv u pokornosti svome Gospodaru, a u to spada i da se strpi pri stjecanju znanja koje je neophodno svakom daiji. Mora da se strpi i da ne čini haram stvari kako bi bio svome Gospodaru što pokorniji i na kraju mora da se strpi na onome što će ga zadesiti na tom putu od ljudi.
 
Sfere koje sabur obuhvata u da’wi
 
Sabur ulazi u sve sfere da’we, ali ćemo ovdje spomenuti samo neke od njih.
 
  1. Da se ne ljuti radi sebe. Daija se ne smije ljutiti radi sebe nego isključivo radi Allaha,dželle šanuhu,tj. ne treba da se ljuti kada lično njega neko uvrijedi, ali treba da se ljuti kada neko uvrijedi Allaha, dželle šanuhu, ili Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kaže šejhul-islam Ibn Tejmijje: ‘’Po pitanju sabura ljudi se dijele na više skupina, najbolji su od njih oni koji se nalaze u stanju u kakvom je bio Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i oni koji su ga slijedili, da saburaju na onome što njih lično zadesi od drugih ljudi. A da se bore na Allahovom,dželle šanuhu, putu pa da kažnjavaju i da se ljute samo radi Allaha,dželle šanuhu, a ne radi sebe! Zato što im je Allah,dželle šanuhu, naredio da takve kažnjavaju… A najgori su oni koji su suprotni ovim spomenutim, oni kažnjavaju druge i ljute se radi sebe, a ne radi svoga Gospodara!’’ (Medžmuetul-Fetava, 8/332)
 
  1. Da ne požuruje da vidi plodove svoje da’we. Obilježje čovjekove prirode je da žuri, kao što Uzvišeni u prijevodu značenja kaže: ‘’čovjek je stvoren od žurbe.’’ (El-Enbija, 37) Ali daija ne smije da požuruje i da žudi samo za tim da vidi plodove svoje da’we. Njemu je obaveza da se trudi, da ljudima objasni i da ih uputi na ispravan put, a nije mu obaveza da vidi plodove svoga truda. I mora biti ubijeðen da je jedino Allah,dželle šanuhu, Taj Koji daje uputu i da će biti onako kako On hoće, kao što kaže Uzvišeni: ‘’Da Gospodar tvoj hoće, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici?’’ (Junus, 99)
 
  1. Da ustraje u pozivanju. Šta god se dogodi, daija mora da nastavi da poziva ljude k Allahu,dželle šanuhu, jer je Allahova vjera istina i istina će na kraju pobijediti bez obzira u kakvoj se trenutno situaciji nalazili. Ma kako daiji u odreðenom trenutku teško bilo, on ne treba da se jadi nikome osim svome Gospodaru i treba da nastavi sa pozivanjem sve dok bude u stanju za to. Svima nama je dobro poznato kako su mučeni svi poslanici, a posebno kako su mušrici mučili posljednjeg Poslanika i njegove ashabe pa su na tome saburali i nastavili sa pozivanjem u Allahovu vjeru. Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu, pripovijeda: "Kao da sada gledam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kako priča o jednom od Allahovih poslanika, salavatullahi alejhim, kako ga je njegov narod toliko pretukao da mu je potekla krv niz lice, a on je, brišući krv sa sebe, samo rekao: 'Allahu dragi, Ti oprosti narodu mome, jer oni zaista ne znaju.'" (Muttefekun alejhi)
tesnimskovrelo
<< 03/2009 >>
nedponutosricetpetsub
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031


POMOZIMO GAZI

Dova
-DOVA
Gospodaru moj, zaštiti nas od nemoći i lijenosti, škrtosti i duboke starosti i kazne u kaburu! Gospodaru moj, dušu nam nadahni bogobojaznošću i od grijeha očisti, jer samo je Ti od grijeha možeš očistiti – Ti si njen zaštitnik i njeno utočište!
Gospodaru moj, utječem Ti se od beskorisnog znanja, nepokornog srca, nezasite duše i dove koju ti ne primaš!(Muslim)
amin amin amin Ja Rabbil AlleminQur an u flash formatu - link
http://www.jannah.com/quran/flash/ih.net

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
170223

Powered by Blogger.ba